Những chiến sĩ tuyến đầu phòng chống thiên tai ở vùng tâm dịch

Tàu đo thủy văn trên sông Tiền Trạm Thủy văn Mỹ Thuận Đài KTTV khu vực Nam bộ.
Tàu đo thủy văn trên sông Tiền Trạm Thủy văn Mỹ Thuận Đài KTTV khu vực Nam bộ.
Tàu đo thủy văn trên sông Tiền Trạm Thủy văn Mỹ Thuận Đài KTTV khu vực Nam bộ.
Lên top