Những chiến sĩ biên phòng nơi xứ lạnh của chảo lửa miền Trung

Trạm chốt Biên phòng Buộc Mú mù mịt trong sương. Ảnh: Trần Tuyên
Trạm chốt Biên phòng Buộc Mú mù mịt trong sương. Ảnh: Trần Tuyên
Trạm chốt Biên phòng Buộc Mú mù mịt trong sương. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top