Sâm trên lãnh thổ Việt Nam - Bài 2:

Những cây thuốc mang tên sâm

Sâm Việt Nam. Ảnh: Y dược học Việt Nam
Sâm Việt Nam. Ảnh: Y dược học Việt Nam
Sâm Việt Nam. Ảnh: Y dược học Việt Nam
Lên top