Những câu hỏi lớn đặt ra tại Quy hoạch Điện VIII

Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: EVN
Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: EVN
Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: EVN
Lên top