Những câu chuyện điên khùng xung quanh cuộc đời của các ngôi sao nhạc rock

Ngày 30 tháng 8 năm 1964, Bob Dylan đã gặp The Beatles lần đầu tiên tại tại khách sạn Delmonico ở thành phố New York.
Ngày 30 tháng 8 năm 1964, Bob Dylan đã gặp The Beatles lần đầu tiên tại tại khách sạn Delmonico ở thành phố New York.
Ngày 30 tháng 8 năm 1964, Bob Dylan đã gặp The Beatles lần đầu tiên tại tại khách sạn Delmonico ở thành phố New York.