Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Những cái Tết xa nhà của học sinh miền Nam trên đất Bắc

Gặp mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 8.12.2019.
Gặp mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 8.12.2019.
Gặp mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 8.12.2019.
Lên top