Những cái Tết xa nhà của học sinh miền Nam trên đất Bắc

Gặp mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 8.12.2019.
Gặp mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 8.12.2019.
Gặp mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 8.12.2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top