“Những bài học lịch sử” của Will và Ariel Durant

Tác phẩm đúc kết những bài học từ bốn thập kỷ làm việc của cặp vợ chồng tác giả đoạt giải Pulitzer. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Tác phẩm đúc kết những bài học từ bốn thập kỷ làm việc của cặp vợ chồng tác giả đoạt giải Pulitzer. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Tác phẩm đúc kết những bài học từ bốn thập kỷ làm việc của cặp vợ chồng tác giả đoạt giải Pulitzer. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Lên top