Cuộc đời qua ảnh

Nhộn nhịp chợ vùng cao

Nụ cười sơn cước.
Nụ cười sơn cước.