Nhọc nhằn phụ nữ làng chài ven biển

Khâu lưới bằng tay, một công việc vất vả, tỉ mỉ dường như chỉ dành cho phụ nữ.
Khâu lưới bằng tay, một công việc vất vả, tỉ mỉ dường như chỉ dành cho phụ nữ.
Khâu lưới bằng tay, một công việc vất vả, tỉ mỉ dường như chỉ dành cho phụ nữ.
Lên top