Nhọc nhằn những cái Tết không chồng của nữ phu đá vùng ven biển

Mỗi cây đá vận chuyển từ đê xuống thuyền được trả 5.000 đồng. Công việc nặng nhọc ở vùng ven biển khiến khuôn mặt những người phụ nữ ở đây già đi rất nhanh. Mỗi năm, lại có thêm vài người trở thành góa phụ vì biển cả. Ảnh: Quỳnh Trang
Mỗi cây đá vận chuyển từ đê xuống thuyền được trả 5.000 đồng. Công việc nặng nhọc ở vùng ven biển khiến khuôn mặt những người phụ nữ ở đây già đi rất nhanh. Mỗi năm, lại có thêm vài người trở thành góa phụ vì biển cả. Ảnh: Quỳnh Trang
Mỗi cây đá vận chuyển từ đê xuống thuyền được trả 5.000 đồng. Công việc nặng nhọc ở vùng ven biển khiến khuôn mặt những người phụ nữ ở đây già đi rất nhanh. Mỗi năm, lại có thêm vài người trở thành góa phụ vì biển cả. Ảnh: Quỳnh Trang
Lên top