Nói hay đừng

Nhỏ nhẹ và khiêm tốn

Lẩu mắm Cần Thơ.
Lẩu mắm Cần Thơ.