Nhớ GS Hoàng Thủy Nguyên - người đặt nền móng cho ngành sản xuất vaccine Việt Nam

GS Hoàng Thủy Nguyên trình bày với Thủ Tướng Phạm Văn Đồng về các tiến bộ trong quy trình y tế dự phòng. Ảnh tư liệu
GS Hoàng Thủy Nguyên trình bày với Thủ Tướng Phạm Văn Đồng về các tiến bộ trong quy trình y tế dự phòng. Ảnh tư liệu
GS Hoàng Thủy Nguyên trình bày với Thủ Tướng Phạm Văn Đồng về các tiến bộ trong quy trình y tế dự phòng. Ảnh tư liệu
Lên top