Nhớ ''Bình đen’’ - một tài năng thầm lặng

Lên top