Nhịp sống làng chiếu cổ Phú Tân

Cánh đồng cói ở quanh làng là nguồn nguyên liệu cho nghề dệt chiếu phát triển.
Cánh đồng cói ở quanh làng là nguồn nguyên liệu cho nghề dệt chiếu phát triển.
Cánh đồng cói ở quanh làng là nguồn nguyên liệu cho nghề dệt chiếu phát triển.
Lên top