Cuộc đời qua ảnh

Nhịp điệu sáng

Du khách nước ngoài “đổ bộ” vào phố Bùi Viện.
Du khách nước ngoài “đổ bộ” vào phố Bùi Viện.