Nhìn lại Thủ đô sau hơn 10 năm mở rộng

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top