Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ:

Nhiều công trình mang lại hiệu quả cao

Khoan hạ Cọc ống thép trên nền đảo Trường Sa Lớn. Ảnh H.Lý
Khoan hạ Cọc ống thép trên nền đảo Trường Sa Lớn. Ảnh H.Lý
Khoan hạ Cọc ống thép trên nền đảo Trường Sa Lớn. Ảnh H.Lý
Lên top