Nhật Bản tiến thoái lưỡng nan trước thềm Thế vận hội

Giữa tình hình dịch COVID-19 hoành hành, nhiều người dân Nhật Bản muốn hoãn, huỷ tổ chức Olympic Tokyo. Ảnh: AFP
Giữa tình hình dịch COVID-19 hoành hành, nhiều người dân Nhật Bản muốn hoãn, huỷ tổ chức Olympic Tokyo. Ảnh: AFP
Giữa tình hình dịch COVID-19 hoành hành, nhiều người dân Nhật Bản muốn hoãn, huỷ tổ chức Olympic Tokyo. Ảnh: AFP
Lên top