Nhân giống cá song vua - đệ nhất đặc sản biển

Đàn cá song vua bố mẹ với số lượng gần 20 con (trọng lượng từ 18 - 27kg/con) hiện sinh trưởng và phát triển tốt tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang. Những con cá cái được kỹ thuật viên kiểm tra định kỳ kỹ càng về kích thước, khả năng sinh sản. Ảnh: Trọng Chính
Đàn cá song vua bố mẹ với số lượng gần 20 con (trọng lượng từ 18 - 27kg/con) hiện sinh trưởng và phát triển tốt tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang. Những con cá cái được kỹ thuật viên kiểm tra định kỳ kỹ càng về kích thước, khả năng sinh sản. Ảnh: Trọng Chính
Đàn cá song vua bố mẹ với số lượng gần 20 con (trọng lượng từ 18 - 27kg/con) hiện sinh trưởng và phát triển tốt tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang. Những con cá cái được kỹ thuật viên kiểm tra định kỳ kỹ càng về kích thước, khả năng sinh sản. Ảnh: Trọng Chính
Lên top