Nhạc trưởng Lê Ha My – người chạm tay vào âm nhạc

Ảnh: Na Sơn
Ảnh: Na Sơn