Nhạc trẻ Việt tìm về cội nguồn với chất liệu văn học và lịch sử

“Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy
 tái hiện cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy tái hiện cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy tái hiện cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top