Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Văn Ký: “Tới Nha Trang, tôi như được trở về nhà”