Nhạc sĩ Trần Quế Sơn: “Cõi quê” mà cũng chính là “Cõi người ta”

Lên top