Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Sao lại cấp phép cho ca khúc, ơ kìa!”

Ảnh: Cao Nhật
Ảnh: Cao Nhật