Gặp gỡ cuối tuần

Nhạc sĩ Hồng Đăng: “Con người Việt Nam cũng như biển, lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu với sóng gió”…

Nhạc sĩ Hồng Đăng (bên trái) và tác giả bài viết.
Nhạc sĩ Hồng Đăng (bên trái) và tác giả bài viết.