Nhạc phim Việt: Đã đến lúc "bước ra ánh sáng"?

"Em và Trịnh" đầu tư hơn 50 ca khúc nhạc phim.Ảnh: ĐPCC
"Em và Trịnh" đầu tư hơn 50 ca khúc nhạc phim.Ảnh: ĐPCC
"Em và Trịnh" đầu tư hơn 50 ca khúc nhạc phim.Ảnh: ĐPCC
Lên top