Văn hóa - Xã hội

Nhà Việt Nam học Daria Mishukova: “Người Việt thường ít tôn trọng luật lệ giao thông”

Tình trạng giao thông hỗn loạn tại Việt Nam thường xảy ra vào giờ cao điểm.
Tình trạng giao thông hỗn loạn tại Việt Nam thường xảy ra vào giờ cao điểm.