Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: "Con người tôi nó dở hơi lắm!"