Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và buổi ra mắt sách trực tuyến

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Đặng Ngọc Thái
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Đặng Ngọc Thái
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Đặng Ngọc Thái
Lên top