Nhà văn Đức Hậu: “Chủ thể của Việt Nam là người nông dân”

Nhà văn Đức Hậu. Ảnh: NVCC
Nhà văn Đức Hậu. Ảnh: NVCC
Nhà văn Đức Hậu. Ảnh: NVCC
Lên top