Nhà văn Đỗ Bích Thuý: Cả đời viết về tình yêu cũng không hết chuyện!

Nhà văn Đỗ Bích Thuý và 4 tác phẩm được thiết kế đẹp, trong đó có hai tác phẩm mới là tiểu thuyết “Người yêu ơi” và tản văn “Thương nhau như người thân”. Ảnh: NVCC
Nhà văn Đỗ Bích Thuý và 4 tác phẩm được thiết kế đẹp, trong đó có hai tác phẩm mới là tiểu thuyết “Người yêu ơi” và tản văn “Thương nhau như người thân”. Ảnh: NVCC
Nhà văn Đỗ Bích Thuý và 4 tác phẩm được thiết kế đẹp, trong đó có hai tác phẩm mới là tiểu thuyết “Người yêu ơi” và tản văn “Thương nhau như người thân”. Ảnh: NVCC
Lên top