Gặp gỡ cuối tuần

NHÀ THƠ, NHÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CHĂM INRASARA: “Tôi còn viết là tôi còn yêu”

Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara tại nhà riêng, tháng 7.2016. Ảnh: VIỆT VĂN
Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara tại nhà riêng, tháng 7.2016. Ảnh: VIỆT VĂN