Nhà phát minh Trần Ngọc Phúc và nghĩa tình cùng cội nguồn

Nhà phát minh/doanh nhân Trần Ngọc Phúc. Ảnh: L.Q.V
Nhà phát minh/doanh nhân Trần Ngọc Phúc. Ảnh: L.Q.V
Nhà phát minh/doanh nhân Trần Ngọc Phúc. Ảnh: L.Q.V
Lên top