Nhà nghiên cứu Lý Đợi: "Mỹ thuật Việt Nam đã đủ lực lượng và đã bước qua tuổi dậy thì thành công"

Nhà nghiên cứu Lý Đợi. Ảnh: Thục Linh
Nhà nghiên cứu Lý Đợi. Ảnh: Thục Linh
Nhà nghiên cứu Lý Đợi. Ảnh: Thục Linh
Lên top