Nhà máy Rạng Đông: Công nhân đi làm trở lại

Những nhóm nhỏ 2 - 3 công nhân lần lượt ra khỏi cổng nhà máy sau khi tan ca. Họ đều rất e ngại khi phóng viên tiếp cận và luôn tìm cách tránh khỏi ống kính.
Những nhóm nhỏ 2 - 3 công nhân lần lượt ra khỏi cổng nhà máy sau khi tan ca. Họ đều rất e ngại khi phóng viên tiếp cận và luôn tìm cách tránh khỏi ống kính.
Những nhóm nhỏ 2 - 3 công nhân lần lượt ra khỏi cổng nhà máy sau khi tan ca. Họ đều rất e ngại khi phóng viên tiếp cận và luôn tìm cách tránh khỏi ống kính.
Lên top