Nhà khoa học tiêu biểu Châu Á năm 2020: Người tạo đột phá cho pin nhiên liệu

PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Phương Anh
PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Phương Anh
PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Phương Anh
Lên top