Nhân kỷ niệm 1150 năm sinh Abu Nasr al-Farabi:

Nhà hiền triết, đại học giả Kazakhstan

Nhà hiền triết al-Farabi. Ảnh: VTK sưu tầm
Nhà hiền triết al-Farabi. Ảnh: VTK sưu tầm
Nhà hiền triết al-Farabi. Ảnh: VTK sưu tầm
Lên top