Nhà ga cổ nhất Đông Dương và tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại

Cứ 10 phu đường xây dựng tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm thì có 5 người chết. Ảnh: T.L
Cứ 10 phu đường xây dựng tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm thì có 5 người chết. Ảnh: T.L
Cứ 10 phu đường xây dựng tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm thì có 5 người chết. Ảnh: T.L
Lên top