Nhà báo Trần Thanh Phương và thư viện không cần thẻ


Nhà báo Trần Thanh Phong (thứ tư, từ trái sang phải) và vợ người thứ ba, từ trái sang phải.
Nhà báo Trần Thanh Phong (thứ tư, từ trái sang phải) và vợ người thứ ba, từ trái sang phải.
Nhà báo Trần Thanh Phong (thứ tư, từ trái sang phải) và vợ người thứ ba, từ trái sang phải.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top