Nguyễn Như Ý - tài năng và số phận nghiệt ngã

Nhà điêu Khắc, họa sĩ Nguyễn Như Ý, khi kể về những người phụ nữ đã đi qua, vẫn vui cười, buồn khổ khi nói về những người phụ nữ ấy.
Nhà điêu Khắc, họa sĩ Nguyễn Như Ý, khi kể về những người phụ nữ đã đi qua, vẫn vui cười, buồn khổ khi nói về những người phụ nữ ấy.
Nhà điêu Khắc, họa sĩ Nguyễn Như Ý, khi kể về những người phụ nữ đã đi qua, vẫn vui cười, buồn khổ khi nói về những người phụ nữ ấy.