Nguyễn Ngọc Hạnh, một đời lụy với câu thơ

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh tặng đồng nghiệp tập thơ “Phơi cơn mưa lên chiều”. Ảnh tư liệu, NVCC
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh tặng đồng nghiệp tập thơ “Phơi cơn mưa lên chiều”. Ảnh tư liệu, NVCC
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh tặng đồng nghiệp tập thơ “Phơi cơn mưa lên chiều”. Ảnh tư liệu, NVCC
Lên top