Nguyễn Huy Thiệp - một vùng trời khác

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chụp ngày 5.2.2012. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chụp ngày 5.2.2012. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chụp ngày 5.2.2012. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Lên top