Nguy hiểm chết người từ ngộ độc nấm

Nấm độc trắng hình nón (Amanita virosa) Ảnh: Bộ Y tế
Nấm độc trắng hình nón (Amanita virosa) Ảnh: Bộ Y tế
Nấm độc trắng hình nón (Amanita virosa) Ảnh: Bộ Y tế
Lên top