Nguy cơ trung bình của nghệ thuật Việt Nam, vài suy ngẫm

Hình trong tác phẩm Past Moved (Quá khứ di dời) của nghệ sĩ Bùi Công Khánh (Tác phẩm vào vòng chung kết giải thưởng nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương 2011).
Hình trong tác phẩm Past Moved (Quá khứ di dời) của nghệ sĩ Bùi Công Khánh (Tác phẩm vào vòng chung kết giải thưởng nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương 2011).
Hình trong tác phẩm Past Moved (Quá khứ di dời) của nghệ sĩ Bùi Công Khánh (Tác phẩm vào vòng chung kết giải thưởng nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương 2011).
Lên top