Người... “vé vớt”

PGS.TS Hồ Sỹ Thắng. Ảnh: Lục Tùng
PGS.TS Hồ Sỹ Thắng. Ảnh: Lục Tùng
PGS.TS Hồ Sỹ Thắng. Ảnh: Lục Tùng
Lên top