Người vẽ lại điêu luyện về một trật tự thế giới mới

Tác giả Peter Frankopan. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tác giả Peter Frankopan. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tác giả Peter Frankopan. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top