Người thợ làm trống Madal ở Pokhara

Bàn tay người thợ trống.
Bàn tay người thợ trống.
Bàn tay người thợ trống.
Lên top