Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ký & Phóng sự:

Người “tay ngang” với Bí thư Tỉnh ủy