Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Người tâm thần ở Cao Bằng đã bị “bỏ rơi” ra sao?

Người tâm thần bị nhốt trong cũi.
Người tâm thần bị nhốt trong cũi.
Người tâm thần bị nhốt trong cũi.
Lên top