Người tâm thần ở Cao Bằng đã bị “bỏ rơi” ra sao?

Người tâm thần bị nhốt trong cũi.
Người tâm thần bị nhốt trong cũi.
Người tâm thần bị nhốt trong cũi.
Lên top