Người Pháp đã quy hoạch khu nghỉ mát Ba Vì như thế nào?

Sơ đồ khu nghỉ mát Ba Vì. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Sơ đồ khu nghỉ mát Ba Vì. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Sơ đồ khu nghỉ mát Ba Vì. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Lên top